Technical Working Group (TWG) of the Provincial Assessor’s Office visit LGU-Dimasalang!

An LGU-Dimasalang, pinaagi sa aktibo na pamumuno san aton Mayor na si Atty. Michael Demph D. Naga, kaupod man an opisina san Municipal Assessor sa pagdumara ni Engr. Rita B. Barruga, nagapaabot sin dakodako na pagpasalamat sa pagbisita san Technical Working Group (TWG) hali po sa Provincial Assessor’s Office san Masbate Province. Kaparte po san continue reading : Technical Working Group (TWG) of the Provincial Assessor’s Office visit LGU-Dimasalang!

NATIONAL CHILDREN’S MONTH 2020

Municipality of Dimasalang Celebrates NATIONAL CHILDREN’S MONTH 2020 with the theme “Sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya!”