Memorandum No. 003, 2020

Guinapaabot sa tanan na pumoloyo san dimasalang na sunod sani na kritikal na panahon na laganap an COVID-19, an aton po lokal na gobyerno san Dimasalang estrikto na ginapa-implementar an mga masunod:

Proclamation No. 923

Proclamation No. 923 Declaring Wednesday March18, 2020, A Special (Non Working) Day in the Province of Masbate.

Paaram po sa tanan

Paaram po sa tanan Base sa Presidential Decree 992 kag sa Opisina san Health kaupod san Lokal na Gobyerno san Dimasalang, gina implementar ini na mga pamaagi para maibitaran an pag kalat sani na COVID-19 sa Munisipyo san Dimasalang: Pansamantala po na gina bawal an pag-konduktar o pag-organisa sa mga aktibidades kag pagtiripon kapareha san continue reading : Paaram po sa tanan