“INI NA EXECUTIVE ORDER GINAPATUPAD PARA MALIMITAHAN, MAKONTROL, MAPROTEKTAHAN KAG DILI MAABUSO AN MGA BARAKLON NA PINAKA IMPORTANTE SA ATON MGA PUMULUYO”

EO 03-001