Guinapaabot sa tanan na pumoloyo san dimasalang na sunod sani na kritikal na panahon na laganap an COVID-19, an aton po lokal na gobyerno san Dimasalang estrikto na ginapa-implementar an mga masunod: