Municipality of Dimasalang Celebrates NATIONAL CHILDREN’S MONTH 2020 with the theme “Sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya!”

NATIONAL CHILDREN’S MONTH 2020

Image 1 of 1