Paaram po sa tanan Base sa Presidential Decree 992 kag sa Opisina san Health kaupod san Lokal na Gobyerno san Dimasalang, gina implementar ini na mga pamaagi para maibitaran an pag kalat sani na COVID-19 sa Munisipyo san Dimasalang:
  1. Pansamantala po na gina bawal an pag-konduktar o pag-organisa sa mga aktibidades kag pagtiripon kapareha san Fiesta, Family Reunion kag School Reunion;
  2. Pag suspende san mga School Graduation;
  3. An mga tawo na nag abot hali sa mga lugar na may kaso san COVID-19 kinahanglan mga fill-out san Health Declaration Form kag ma assess san Health Personnel san Rural Health Unit or san Moises Espinosa Sr. Memorial Medical hospital;
Istrikto ini na ginapa-implementar san Munisipyo san Dimasalang hanggang sa mga masunod na aviso. Kag gina paaram man po sa tanan na under na po kita sa Code Red Sub Level 2.