Paaram: An Department of Agriculture RFO 5 nagpalabas na po sin official statement na igwa sin kumpirmado na kaso san African Swine Fever sa Bombon, Camarines Sur. Padayon po kita na maging maingat, DIRI GINATUGOT an pagpasulod sin mga buhay na baboy, genetic materials, presko, chilled, frozen kag mga semi processed na karne pasulod sa Masbate na ASF free. Padayon po kita na magburuligan kag maging mahimat para ma protektaran an aton mga naga baboyan kag mga baboy.